Genel Kurul İlanı

Derneğimizin (Kulübümüzün) Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00 (on dört)’te Selahattin Eyyubi mahallesi Aydın Arslan Bulvarı NCity AVM
Toplantı Salonu (Zafer Düğün Salonu) adreste aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.
Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05.Ocak 2022 Çarşamba günü
Aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Diyarbakırspor Kulübü
Yönetim Kurulu

Gündem :
1- Açılış ve Saygı duruşu
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
4. Yeni Yönetim listesinin okunması
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir gider tablosunun okunması
6- Denetim Kurulu raporunun okunması
7- Raporlar hakkında müzakere, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
8- Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
9- Dilekler ve kapanış